Åneskøl opp 2019

Årets dato er 25. august. Nærmere info vil komme senere.